Fiskeriministeren til Brasil og Chile

Fiskeriminister Per Sandberg besøker Brasil og Chile 17.-20. oktober. I Brasil skal Sandberg blant annet delta på Sjømatrådets klippfiskseminar i São Paulo, og i profilere norsk klippfisk i et supermarked i storbyen med omlag 20 millioner innbyggere.

I fjor eksporterte Norge sjømat til Brasil for 928 millioner kroner. Det var en nedgang i eksportverdi fra 2014 på 13 prosent. Så langt i år har den negative trenden for norsk sjømateksport til Brasil fortsatt.

-Etterspørselen etter klippfiskprodukter er økende i Brasil, men så langt kan en ikke se at norske produkter har vært med på denne veksten. Dette skyldes blant annet nye og gryteklare produkter fra lavkostland. Større kunnskap om det brasilianske markedet er derfor viktig for videre vekst og utvikling for norsk hvitfisknæring. Her har Norge en jobb å gjøre, sier fiskeriminister Per Sandberg.

19.-20. oktober besøker fiskeriministeren havbruksmessen Aqua Sur i Puerto Montt i Chile. Her skal Sandberg blant annet møte norske selskaper som er etablert i Chile. Nesten 60 norske selskaper er nå etablert her og havbruks- og fiskeselskaper utgjør en betydelig andel.

Sandberg skal under besøket i Chile også ha politiske samtaler med viseminister for fiskeri- og oppdrett, Raul Súnico Galdámes.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker