Fiskeriministeren til Brasil og Chile 20-24 oktober

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker reiser til Brasil og Chile 20-24 oktober

I Brasil står klippfisk på programmet og fiskeriministeren skal delta på klippfiskseminar i Sao Paulo (20. oktober) og Rio de Janeiro (21.oktober) i regi av Norges sjømatråd. Aspaker skal også besøke fiskemarked/butikk for å snakke med forhandlere og kunder.

I Chile er oppdrettsnæringen i fokus og Aspaker skal blant annet delta på AquaSur-konferansen 22-23 oktober.

For mer informasjon om reise og program, ta kontakt med Ingrid Dåsnes, tlf 452 41 874, kommunikasjonssjef for fiskeriministeren

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker