Fortsatt private væpnede vakter på norske skip

Norske skip får fortsatt ha private væpnede vakter om bord for å beskytte seg mot piratangrep. Regjeringen har besluttet at prøveordningen fra 2011 skal bli permanent.

Som følge av den overhengende faren for piratangrep utenfor kysten av Somalia og i Det indiske hav, har det siden 1. juli 2011 vært tillatt med private væpnede vakter på norske skip.

- Siden reglene kom har over 300 norske skip benyttet private væpnede vakter. I denne perioden er antall piratangrep vesentlig redusert. Dette er positivt, men vi må ikke glemme at pirattrusselen fortsatt er reell, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Høsten 2012 gjennomførte Nærings- og handelsdepartementet (NHD), i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, en evaluering av regelverket. Høringsrunden viste at regelverket fungerer etter sin hensikt.

- Muligheten til å ha væpnede vakter om bord, er et av flere virkemidler mot pirattrusselen. Det gir også større trygghet for mannskapet om bord. Bruk av private væpnede vakter kan være viktig for å hindre nye angrep på norske skip, sier Giske.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker