Fortsatt sterk reiselivssatsing – bedre bruk av pengene

​Regjeringen fortsetter satsingen på reiselivsnæringen i 2011. Både bevilgningen til Innovasjon Norges arbeid med reiselivsnæringen og Svalbard Reiseliv videreføres. Samtidig skal effekten av pengebruken måles bedre.

– Den rødgrønne regjeringen har økt bevilgningen til reiselivet med 150 prosent siden vi tok over regjeringsmakten. Det er en formidabel satsing på reiselivsnæringen. Samtidig er det viktig å få mest mulig igjen for pengene. Derfor utvikler vi en ny og bedre måte å måle effektene av pengebruken, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det er blant annet laget nye indikatorer for å måle effekten av blant annet de enkelte markedsføringskampanjene i regi av Innovasjon Norge.

– Her får vi et redskap som kan fortelle oss om den internasjonale markedsføringen av Norge virker. Det vil på sikt også gi viktige innspill til hvilke tiltak som er mest effektive og gi oss et bedre redskap til å prioritere pengebruken, sier Giske.

Reiselivsnæringen er ett av fem uttalte satsingsområder for regjeringen. For 2011 foreslås det over Nærings- og handelsdepartementets budsjett å bruke 252,1 millioner kroner på denne næringen fordelt slik:
• Innovasjon Norge: 250 millioner kroner
• Svalbard Reiseliv: 2,1 millioner kroner

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner