Fulgte retningslinjer for statlig eierskap

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite har 19. februar avgitt innstilling i saken om Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse.

Les hele innstillingen på Stortingets hjemmesider.

Les mer om statlig eierskap på hjemmesidene til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) uttaler følgende til innstillingen:

- Innstillingen fra kontrollkomiteen er en solid avsanning av anklagene fra Høyre og Frp om korrupsjon og kameraderi i utøvelsen av statlig eierskap. De gjør ikke en gang et forsøk på å dokumentere disse påstandene selv, sier Giske.

- Jeg registrerer også at Høyre og Frp står igjen alene med merknader om at statens retningslinjer for eierskap er brutt. Det som står igjen av kritikk er at staten ved to anledninger har kommet med sine innspill sent i prosessen, noe ganske annet enn utgangpunktet for at Høyre og Frp ønsket å åpne sak i kontrollkomiteen. Det forteller meg at den egentlige motivasjonen for dette er ønsket fra Frp og Høyre om å svekke det statlige eierskapet. Et nedsalg i de statlige selskapene, slik disse partiene foreslår i Stortinget, vil svekke det norske eierskapet og norsk næringsliv. Dette blir en viktig sak for regjeringspartiene i den kommende valgkampen, sier Giske.

- Jeg er glad for den sterke støtten fra regjeringspartiene. Det er et godt utgangspunkt for utøvelsen av et aktivt eierskap og en enda tydeligere rolle i å sørge for at selskapene har styrer som forstår statens forventninger til selskapene. Ikke minst vil dette være viktig i spørsmålet om moderasjon i lederlønningene. Jeg gleder meg til å følge opp dette på en god måte, sier Giske.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker