Går inn for å overta Austre Adventfjord

Norske myndigheter arbeider for å sikre Austre Adventfjord for allmennheten.

- Regjeringen har besluttet å jobbe for en løsning som medfører at staten overtar Austre Adventfjord. Det er høyst naturlig og riktig at staten går inn for å ta over eiendommen. Gjennom statlig eierskap og norsk lovgivning har vi det beste utgangspunktet for å forvalte Svalbard til fellesskapets beste, sier næringsminister Monica Mæland.

Eierforholdene ved de såkalte traktateiendommene på Svalbard har en lang forhistorie. Flere regjeringer har opp gjennom årene behandlet denne og lignende saker knyttet til slike eiendommer på Svalbard. Felles for flere av disse sakene er at de er både kompliserte og omfattende.

Saken om eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet, som samarbeider med berørte departementer.

- Dette er en sak som regjeringen er opptatt av og nå arbeider aktivt med. Regjeringsadvokaten er også involvert i arbeidet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringsadvokaten er i kontakt med grunneiernes advokat med sikte på å finne en løsning på saken.

Pressekontakt:

Fung. kommunikasjonssjef Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post: mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten, mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker