Gir 1,5 mrd. kroner til Investinor

Regjeringen gir 1,5 mrd. friske investeringskroner til Investinor for å styrke selskapets egenkapital. Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterte nyheten i går. – Dette viser at regjeringen satser på nyskaping og innovasjon, sier statsråden.

Det er i statsbudsjettet for 2012 at regjeringen vil foreslå egenkapitaløkningen for Investinor. De friske midlene vil komme i tillegg til de 2,2 mrd. kronene som ble tilført selskapet ved opprettelsen i 2008.  Tildelingen er en oppfølging av den nye Eierskapsmeldingen som ble lansert i vår.

- Den nye kapitalen gjør det mulig for selskapet å fortsette investeringene i internasjonalt konkurransedyktige nye selskaper innenfor satsingsområdene energi, miljø, reiseliv, marin og maritim sektor. Det er svært gledelig at vi nå kan bidra til å sikre tilgang på frisk investeringskapital for bedrifter i tidlig fase. Vi lever i usikre økonomiske tider. Tilgangen på risikokapital er avgjørende for fremveksten av nye selskaper, sier Giske.

Investinor investerer i bedrifter frem til selskapets portefølje oppnår tilstrekkelig gevinst. Da blir kapitalen overført til nye prosjekter. De 1,5 mrd. kronene gjør det mulig for Investinor å fortsette denne investeringsstrategien, slik at selskapet kan forbli en ledende og sterk aktør innen venturebransjen på sikt.

- Dette er først og fremst gledelig for norske eksportbedrifter i tidlig fase. Mer kapital til Investinor betyr at vi kan gjøre flere nyinvesteringer, samtidig som vi følger opp de bedriftene vi allerede har i porteføljen, sier administrerende direktør i Investinor Geir Ove Kjesbu.

Staten skal ha markedsmessig avkastning på investeringen i Investinor. Selskapet har investeringer i 26 selskaper i hele landet, og har dermed disponert om lag 2/3 av den opprinnelige innskuddskapitalen. Selskapet er lokalisert i Trondheim og er et heleid datterselskap av Innovasjon Norge. Investinors investeringsfokus skal for alle sektorer i hovedsak være tidlig vekstfase, med noe fleksibilitet mot ekspansjonsfasen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner