Giske besøker Siemens i Trondheim

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar under den offisielle åpningen av Siemens nye Subsea-senter i Trondheim, i dag torsdag 1. september.

Simenes nye Subsea-senter i Trondheim er et senter for både teknologiutvikling og produksjon av elektriske løsninger for oljeproduksjon på havbunnen – Subsea Power Grid. Subsea-teknologien skal bidra til en mer energieffektiv energiforsyning for olje- og gassproduksjon.
Statsråden står for den offisielle åpningen av senteret sammen med Tom Blades (CEO i Siemens Energy Sectors Oil and Gas Division) fra kl. 18:30.
Tid: Torsdag 1. september 18:00 – 19:000
Sted: Siemens AS, Brattsbergvegen 5, Trondheim

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner