Giske inviterer til rådslag i Trondheim

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til rådslag om tidligfasebedrifter og finansiering i Trondheim tirsdag 6. mars.

Rådslaget er et ledd i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA. Regjeringen har som mål at meldingen skal tilrettelegge for et enklere virkemiddelapparat som er tilpasset norsk næringslivs fremtidige behov. Evalueringer, innspill og innspillskonferanser har gitt godt grunnlag for dette arbeidet. Rådslaget i Trondheim vil rette oppmerksomheten mot tidligfasebedrifter og utfordringene disse møter med å finne finansiering til utvikling og vekst. Rådslaget er åpent for pressen.

 

Program:

08:30 Registrering

09:00 Åpning v/statsråd Trond Giske

09:10 Regionale forvaltningsmiljøer v/Harald Ellefsen, advokat i Steenstrup Stordrange

09:30 Smartere offentlig kapital, såkornfond og kompetanse v/Roger Sørheim, professor v/NTNU og Handelshøgskolen i Bodø

10:00 Innlegg og spørsmål fra salen, pause

10:20 Investinors mandat, erfaringer og eventuelle justeringer v/Geir Ove Kjesbu, adm. dir. i Investinor

10:35 Effektive inkubatorer for utvikling av nye bedrifter v/Harald Kjelstad, adm. dir. i SIVA

10:50 Innlegg og spørsmål fra salen

 

 

Tid: Tirsdag 6. mars kl 09:00-11:00.

Sted: Quality Hotel Augustin, Kongens gate, Trondheim.

Kontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, 90251303, nhdinfo@nhd.dep.no.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker