Giske lanserte strategi for små- og mellomstore bedrifter

Nærings- og handelsminister Trond Giske la i dag fram regjeringens strategi: Små bedrifter – store verdier. Her lanseres 64 konkrete tiltak som skal bedre hverdagen for små og mellomstore bedrifter. Blant de viktigste er tiltak for forenkling.

Et av tiltakene i strategien er at Nærings- og handelsdepartementets forenklingsprosjekt nå bygges ut; to personer er allerede på plass, og det jobbes med å få på plass forenklingssjefen.

- Målet med strategien er at bedriftene skal bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt dem i lover og forskrifter og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten. Så mye verdiskapning i Norge skjer hos nettopp disse bedriftene, sier Giske.

Den vanlige norske bedrift er en liten bedrift med få ansatte. Hele 99,5 prosent av alle bedrifter i Norge har færre enn 100 ansatte. De små og mellomstore bedriftene står for brorparten av sysselsettingen i Norge – 1,1 millioner eller nesten 2/3 av alle ansatte i privat sektor jobber i små og mellomstore bedrifter.

- Et av hovedelementene i strategien er at det skal gjøres et historisk kutt i norsk næringslivs administrative kostnader. Målet er å redusere kostnadene med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015, sier Giske.

På lanseringen var også John G. Bernander fra NHO, Harald J. Andersen fra Virke og Lars Erik Sletner fra Bedriftsforbundet. Alle var fornøyd med at regjeringen nå presenterer en strategi som tar sikte på å bedre rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter.

- Det norske velferdssamfunnet er kjennetegnet av partssamarbeid og medbestemmelse i arbeidslivet. Derfor er jeg glad vi er på lag med NHO, Virke og Bedriftsforbundet om dette. Når det gjelder gründervirksomheten, har vi blant annet satt konkrete mål om samarbeid med næringsorganisasjonene, sier statsråden.

Strategien ble lansert i lokalene til teknologibedriften Boost Communications og rådgivningsbedriften In Sight Communication. Elvebredden Catering stilte med mat til arrangementet – alle de tre bedriftene er SMB.

Boost Communications

Boost Communications ble etablert i 2000 som en spin-off fra NTNU, og har siden den gang utviklet løsninger for mobil markedsføring og publisering. Selskapet gir merkevarer, mediehus og innholdsdistributører verktøyene de trenger for å mobiltilpasse innholdspublisering, kommunikasjon, og markedsføring. Selskapet er en foretrukket leverandør av mobil web til noen av de sterkeste medieselskapene og mobiloperatører i verden. Hovedkontoret er lokalisert i Trondheim med satellittkontorer i Oslo, Amman, Johannesburg og Dubai. Fra Boost Communications kommer Øystein R. Skiri, gründer og administrerende direktør, som var med i 2020-utvalget til Trond Giske.

In Sight AS

Etablert høsten 2008 av Geir Kjærnes og Per Hæhre. Antall ansatte teller ved utgangen av 2011, 8 årsverk. Mediebyrået er etablert av personer med lang fartstid i den norske medieverden. In Sight AS sikter å oppfattes som sine kunders «in-house» mediebyrå ved at de jobber tettere med kundene og deres kreative miljøer.  

Elvebredden Catering

Elvebredden Catering AS etablert av daglig leder Espen Gryt i 2003 og ble i løpet av kort tid en ettertraktet leverandør. I dag er Elvebredden Catering et av Oslos største catering- og event firma. De sørger også for maten til lanseringen.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner