Giske mottok rapport om sosialt entreprenørskap

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok i dag en utredning om muligheter og barrierer for sosialt entreprenørskap i Norge.

Bakgrunnen for utredningen har vært å få mer kunnskap om sosialt entreprenørskap i velferdsstaten Norge. Utredningen beskriver flere eksempler på sosiale entreprenører her i landet og peker på hvordan disse entreprenørene kan bidra til å løse samfunnsutfordringer på nye og innovative måter. Sosiale entreprenør er aktører som blant annet bidrar til å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet, gir et supplement til det norske utdanningssystemet eller bidrar med nye omsorgstjenester rettet mot eldre.

-Det er inspirerende å se hvordan modeller fra forretningsverden kan brukes til å utvikle nye innovative produkter og tjenester med en sosial nytteverdi. Jeg tror at sosiale entreprenører kan være et verdifullt supplement til offentlige tjenester, sier Giske.

Det er Damvad som har laget rapporten på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet. Den er konsentrert om sosialt entreprenørskap som tar form som økonomisk lønnsomme virksomheter. Den peker også på mulige barrierer for sosiale entreprenører, blant annet utfordringer knyttet til å delta i offentlige anbud.

-Utredningen er et nyttig første skritt for å få oversikt over potensialet for sosialt entreprenørskap i Norge. Vi sender nå rapporten ut på høring for å få ytterligere forslag til hva som kan gjøres. Vi håper å motta gode og konkrete innspill til mulige tiltak på feltet, sier Giske.

Statsråden mottok utredningen i Forandringsfabrikkens lokaler i Oslo. Denne sosiale entreprenøren jobber for barn og unge innen psykisk helsevern, barnevern, skoler og andre institusjoner. Bedriften ble kåret til Årets sosiale entreprenør i 2010.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner