Giske ser mot India

Handelsavtale, maritimt samarbeid og vannkraft står på agendaen under nærings- og handelsminister Trond Giskes fire dager lange besøk til India og Nepal. Reisen ble innledet i Mumbai i går.

– Mumbai vil bli svært viktig for norsk næringsliv i årene som kommer. Spesielt offshorenæringen og maritime leverandører vil nyte godt av den solide veksten i Mumbai, sier Giske og viser blant annet til behovet for fornyelse og ekspansjon i den indiske handelsflåten.

Det bygges allerede mange skip ved verft i India som er bestilt av norske rederier, og som har norsk maritimt utstyr om bord. For å følge opp samarbeidet mellom indisk og norsk maritimt næringsliv har derfor norske og indiske myndigheter etablert en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen vil være et forum for alle sider av norsk-indisk maritimt samarbeid, og skaper blant annet et politisk fundament for prosjektet ”Sustainable Maritime Development”. Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet mellom myndighetene, verftsindustrien og maritime utstyrsleverandør for å bidra til bygging av mer miljøvennlige skip.

– Jeg har stor tro på dette prosjektet. Det er viktig at vi samarbeider om bygging av mer miljøvennlige skip. Dette kan bli et konkurransefortrinn i årene som kommer, sier Giske.

I fjor høst lanserte regjeringen en ny strategi for økt norsk satsing på India. Samarbeidet er i rask utvikling, og mange selskaper er allerede inne på det store indiske markedet. Telenor er den klart største norske investoren, og en av de største utenlandske investorene innenfor telekommunikasjon i India. Torsdag ettermiddag besøkte Nærings- og handelsministeren Uninor-forhandlere i Mumbai for en orientering om mulighetene i det indiske markedet.

– Nå holder vi fullt fokus på handelsavtaleforhandlingene. Vi har en langsiktig ambisjon i India, sier Giske med henblikk til mulighetene som kan åpnes for både vareeksportører og tjenesteytende aktører.

I næringslivsdelegasjonen som ledsager statsråden finnes aktører innenfor både fornybar energi, IKT, offshore og maritim industri.

– Mulighetene i India er preget av et rikt mangfold. I går besøkte jeg Bollywood-studioet Yash Raj, som gjør en rekke produksjoner i Sveits. Også Norge burde egne seg som innspillingssted. Her ligger det et stort potensial for norsk reiselivsnæring. Vi har masse flott natur å tilby Bollywood, sier Giske. 

Fredag fortsetter nærings- og handelsministerens besøk i New Delhi, med deltakelse på Delhi International Renewable Energy Conference og samtaler med indiske politikere.

FAKTA
- Om lag 100 norske selskaper er aktive i det indiske markedet. Samhandelen utgjorde 5.6 mrd kroner i 2009.
- Handelsavtaleforhandlingene mellom EFTA og India startet høsten 2008. Det har vært avholdt fem forhandlingsrunder.
- 50 prosent av den indiske flåten er eldre enn 20 år. En rekke indiske shippingselskaper planlegger nå å ekspandere.
- India er verdens femte største forbruker av energi. Indiske myndigheter legger nå opp til en utbygging av samtlige energiformer.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen
Tlf 48 15 37 48

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Multimedia

Multimedia