Giske tente julegrana i Berlin

Søndag kveld ble den norske julegrana tent i Berlin på Pariser Platz. Dette var det nærings- og handelsminister Giske og statssekretær Dunger-Löper som stod for.

Treet, som er 19 meter høyt, er en gave fra Frogn kommune. I 1990 ønsket ordfører Bjørn Loge og andre støttespillere i Frogn å feire begivenheten rundt murens fall med å gi et juletre til Berlin. Siden 1992 har treet hatt sin faste plass på Pariser Platz, i nærheten av Brandenburger Tor. Årets julegran ble hentet i Ski og felt i hagen hos familien Havsberg.

- Dette er en veldig hyggelig tradisjon. Det norske juletreet i Berlin står som symbol for de nære og voksende forbindelsene mellom Norge og Tyskland. Jeg er glad for at jeg får være med og bringe juletradisjonen videre, sa nærings- og handelsminister Giske.

Arrangementet er et samarbeid mellom Frogn kommune, Berlin by, ambassaden i Berlin og energiselskapet Wintershall. I tillegg til Giske og statssekretær Hella Dunger-Löper, deltok borgermesteren i Berlin-Mitte bydel Christian Hanke, ordfører i Frogn kommune Thore Vestby og ordfører i Ski kommune Anne Kristine Linnestad, Martin Bachmann fra Wintershall og Norges ambassadør Sven Svedman.

Tyskland er Norges viktigste handelspartner i Europa. Forbindelsene er godt utviklet og berører de aller fleste politiske, økonomis­ke og kulturelle aspekter. Et eksempel er tiårsavtalen som ble inngått mellom Wintershall og Statoil i oktober.

-  Avtalen mellom Wintershall og Statoil er eksempel på det nære samarbeidet mellom våre land. 45 milliarder kubikkmeter gass skal leveres til det tyske og andre vesteuropeiske markeder i løpet av ti år, sa Giske.

Det populære norske jentebandet Katzenjammer holdt en konsert under arrangementet.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner