Giske til "Framtid i nord" i Svolvær

 

Trond Giske er i Svolvær mandag 16. april. Nærings- og handelsministeren holder et innlegg på konferansen ”Framtid i nord”.

 Fire departementer ønsker på konferansen å hente inn kunnskap om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter.

Sentrale spørsmål er: Hvilket samfunn vil vi ha i Nord-Norge i framtida? Hva skal vi leve av om 20, 50 og 100 år? Hva kan økt verdiskaping i reiseliv, fiskeri, havbruk og annen næringsvirksomhet bety for Nord-Norge? Hva trengs for å gjøre nord-norsk næringsliv klar for framtidens utfordringer?

De fire departementene som arrangerer konferansen er Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

Tid: Mandag 16. april kl 13.00

Sted: Thon hotel Lofoten, Svolvær.

Kontakt: Øystein Solvang, 46660428, NHDs pressetelefon, 90251303

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner