Giske til Brønnøysund: Stort steg videre i byggesaken

Regjeringen har fattet vedtak i Brønnøysundregistrenes byggesak. Nærings- og handelsminister Trond Giske reiser 30. september til Brønnøysund for å kunngjøre beslutningen.

Spørsmålet har stått om hvorvidt den eksisterende bygningsmassen skal rehabiliteres, eller om det skal bygges et helt nytt bygg – enten på nåværende tomt eller på en ny lokalisering i Brønnøysund. Statsråd Trond Giske vil møte ledelsen og de ansatte, for å offentliggjøre Regjeringens beslutning, og samtidig få en omvisning i nåværende lokaler.

Pressen er velkommen til å delta.

Agenda, med forbehold om endringer:

17.30               Statsråden ønskes velkommen til Brønnøysundregistrene av direktør Erik Fossum.

17.40-17.50    Giske offentliggjør avgjørelsen i byggesaken.

17.50-18.15    Intervjuer med pressen

18.15-18.40    Omvisning i lokalene

18.45               Avreise

Tid:                 Søndag 30. oktober kl. 17.30-18.45

Sted:               I Brønnøysundregistrenes lokaler, Havnegata 48, Brønnøysund.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker