Giske til Østfold-konferansen

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar 24. januar på Østfold-konferansen i Sarpsborg. Temaet for Giskes innlegg er «Framtidens næringsliv».

Norsk næringsliv konkurrerer i stadig mindre grad på pris i det internasjonale markedet, men på kompetanse. For å forsvare vårt høye prisnivå er vi avhengig av at norsk næringsliv har de dyktigste medarbeiderne. Grunnopplæringen, høyere utdanning, næringsliv og det offentlige må arbeide sammen for at Norge har den riktige kompetansen for å møte den globale konkurransen. Årets hovedtema for Østfoldkonferansen er «Kompetanse for framtidens arbeidsliv».   

Giske er tilgjengelig for pressen etter sitt innlegg som starter klokka 13:25.

Hvor: Quality Hotel & Resort i Sarpsborg (ved Grålum-avkjøringen, E6).
Når: Torsdag 24. januar 2013.

Les mer om konferansen og program her: http://www.ostfoldkonferansen.no/?page_id=88

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no (med til Østfold)
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post
nhdinfo@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker