Giskes næringsdelegasjon i Brasil: Skipsdåp kroner vellykket samarbeid

Brasils miljøvernminister Izabella Teixeira hever i dag champagneflasken for å døpe offshoreskipet SIEM PENDOTIBA i Rio de Janeiro. – Dette manifesterer et nært og vellykket brasiliansk-norsk samarbeid innenfor maritim sektor med stor vekt på miljø, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

De to statsrådene benytter anledningen til å fremme budskapet om miljøvennlig vekst i de maritime næringene, i det SIEM PENDOTIBA blir døpt. Den høytidelige seremonien blir holdt utenfor Brasils maritime museum, Espaço Cultural da Marinha, ved havnen i Rio.  

-          Dette skipet er et bevis på at norsk og brasiliansk maritimt næringsliv samarbeider godt. Skipet blir eid av et norsk rederi, det er bygget ved et brasiliansk verft, utstyret ombord er hovedsakelig fra norske og brasilianske leverandører og skipet har inngått en åtteårig kontrakt med Petrobras, sier Giske.

Han mener at SIEM PENDOTIBA er resultatet av en formel som kan brukes i flere tilfeller.

-          Lokal tilstedeværelse og langsiktig arbeid er en god oppskrift for norske selskaper som vil lykkes i Brasil. sier Giske.

Skipet eies av det norske rederiet SIEM Offshore sitt datterselskap i Brasil, SIEM Consub. Kristian Siem reiste ned med statsrådens næringslivsdelegasjon og er til stede under dåpen sammen med en stor forsamling. Her er også representanter fra både lokalt norskt og brasiliansk næringsliv.

-          Det enorme aktivitetsnivået vi allerede har i Brasil og mulighetene vi står overfor, tilnærmes best ved godt samarbeid mellom næringsliv og politikere. Derfor setter jeg pris på tilstedeværelsen til Teixeira og Giske her i dag. Både Siem Consub. og Subsea 7 har vært aktive i oljenæringen i Brasil i tjue år. Vår ambisjon er å bevare denne posisjonen ved å levere tjenester av høyeste kvalitet, både med hensyn på effektivitet og sikkerhet, sier Siem.

Fakta om skipet

  • SIEM PENDOTIBA er et hurtiggående serviceskip, primært for transport av mannskaper til platformer.
  • Navnet betyr ”der palmer finnes”.
  • Skipet har kapasitet på 60 personer ved 22 knop.
  • Det skal operere i Sergipe-Alagoas bassenget, nordøst for Brasil.
  • Brasilianske leverandører til prosjektet: Navipower (kontrollpanel og kraftsystemer), Asvac (pumper), Multair (ventilasjon).
  • Norske leverandører: Jotun (overflatebehandling), FFS (brannslukningssystem), Jets (sanitære systemer).

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker