Husk å stille klokka

Natt til søndag gir tidsminister Monica Mæland (H) timen som ble borte i mars tilbake til folket.

Som ansvarlig statsråd for Justervesenet, passer nærings- og tidsminister Monica Mæland ekstra godt på tiden. Justervesenet har egne atomur, som har en usikkerhet på under 1 mikrosekund.

- Natt til søndag kan alle sove en time lenger. Det gjør vi fordi både vi og alle i de fleste nabolandene våre liker å nyte de lyse sommerkveldene, sier tidsminister Mæland.

Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980 og vi har hatt samme sommertid som EU-landene siden 1996.

- Ikke minst for næringslivet er det en stor fordel at vi følger resten av Europa. Da unngår vi misforståelser og praktiske ulemper, sier Mæland.

Opprinnelig var det nok energisparing som var den viktigste grunnen til at vi stilte klokken. Nå er det enkle svaret at vi ønsker mest mulig dagslys i sommerhalvåret. Det er også bakgrunnen for at EU har bestemt at vi skal fortsette å stille klokken.

Tidspunktene for skifte mellom normal tid og sommertid er felles for landene i EØS-området. Det er EU-kommisjonen som gjennom et eget direktiv om sommertid bestemmer tidspunktet for å stille klokken. Sommertiden starter kl. 0200 (UTC+1) siste søndag i mars og slutter kl. 0300 (UTC+2) siste søndag i oktober. 

Lurer også du på hvilken vei klokken skal stilles? En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).

Les mer om sommertid på Justervesenets hjemmesider.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker