Ikke lenger fritt fram i Polhavet

Norge har sammen med de andre kyststatene i Polhavet, Canada, Danmark, Russland og USA undertegnet en erklæring om forskning og tiltak mot uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet. De fem kyststatene vil forby egne fiskere å fiske i internasjonal del av Polhavet.

- For norske fiskere er det allerede forbudt å fiske i uregulerte internasjonale områder, men det er viktig at også de andre statene rund Polhavet nå slutter seg til et slikt forbud, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kommersielt fiske i internasjonal del av Polhavet er ikke sannsynlig i nær fremtid. Det er derfor ikke behov for å etablere nye forvaltningsregimer nå. Men utviklingen må følges nøye, og kyststatene er derfor enige om å etablere et forskningssamarbeid.

- Klimaendringene påvirker fiskebestanders vandringsmønstre. Norge og de andre kyststatene i Polhavet har et særlig havrettslig ansvar for å følge utviklingen i Polhavet nøye. Det er derfor viktig at kyststatene i erklæringen som ble undertegnet i dag er enige om å utvikle samarbeidet om forskning for å forstå utviklingen bedre, sier utenriksminister Børge Brende i en kommentar.

På grunnlag av dagens felleserklæring vil kyststatene forsøke å få også andre land til å avstå fra uregulert fiske i Polhavet.

- Effektiv beskyttelse av fiskebestander i Polhavet fordrer samarbeid mellom kyststatene og andre interesserte stater. Det er derfor nå viktig for kyststatene å søke å engasjere også andre stater for å forhindre uregulert fiske i fremtiden, sier utenriksminister Børge Brende.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker