Ingen enighet om makrellavtale for 2014

Etter en rekke forhandlingsrunder har partene Norge, Island, Færøyene og EU ikke kommet til enighet om en kyststatsavtale om fordeling og forvaltning av makrell for 2014. Partene møttes for en siste runde i Edinburgh 3.-5. mars, men forhandlingene endte uten resultat.

- Jeg beklager at det ikke var mulig å få på plass en kyststatsavtale for 2014, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Norge har strukket seg langt i disse forhandlingene og det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke var mulig å finne en balansert løsning, sier fiskeriministeren.

I løpet av denne forhandlingsrunden har det også blitt kjent for Norge at to av partene fisker i grønlandsk sone i tillegg til de andelene de krever i forhandlingene. Dette fisket kommer på toppen av den totalkvoten for bestanden de har ønsket som kyststater i disse forhandlingene.

- For Norge er det selvsagt at alt som fiskes av partene i en kyststatsavtale må være innenfor den rammen man enes om i en avtale. Dette har også vært forutsetningen for den fordelingsnøkkelen vi har vært villige til å akseptere, sier fiskeriminister Aspaker, som også legger til at den kritikken disse to partene har rettet mot Norge for vårt forslag til totalkvote kommer i et underlig lys når de selv tillater sine fartøy å delta i et fiske ut over den totalkvoten vi har forhandlet om.

Siden de fire kyststatene heller ikke for 2014 har blitt enige om en avtale, vil Norge og EU nå forhandle om en makrellavtale seg i mellom slik man har gjort de siste årene, sammen med forhandlinger om vanlig fiskeriavtale for 2014.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner