Inviterer til Brexit-møte

Mæland inviterer næringslivet til møte 24. august for å diskutere konsekvenser av Storbritannias folkeavstemning. 

- Brexit-resultatet vekker stor usikkerhet hos de delene av næringslivet som handler med Storbritannia. Under møtet ønsker vi å dele den informasjonen vi har så langt om konsekvensene for norsk handel. Samtidig ønsker vi innspill om eventuelle utfordringer fra næringslivet, som regjeringen kan ta med seg i det videre oppfølgingsarbeidet, sier næringsminister Monica Mæland.

Storbritannia er Norges klart største handelspartner. Dersom Storbritannia trer ut av EU, er det mulig at EØS-avtalen vil opphøre å regulere norsk-britisk handel.

- Det er viktig for oss å sikre fortsatt velfungerende handel med Storbritannia. Hvordan dette best kan gjøres er det for tidlig å si, men det er ikke for tidlig å starte dialogen med næringslivet om disse viktige spørsmålene, sier Mæland.

Møtet vil være åpent for presse

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker