Jakter på bedrifter over hele landet

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Elisabeth Aspaker håper mange bedrifter åpner dørene når de sender departementets ansatte ut i landet.

- Vi ønsker tett kontakt med næringslivet. Derfor ber vi bedrifter og næringsforeninger om å invitere oss på besøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Den 20-24. oktober tømmer Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kontorene. I løpet av denne uken skal de ansatte på bedriftsbesøk rundt om i Norge.

Bedriftsbesøkene er en del av NFD ut i landet. Stikkord for årets prosjekt er innovasjon, hvordan lykkes internasjonalt og bærekraftig næringsliv.

- Vår jobb er å få næringslivet opp og frem. Vi ønsker innspill til hvordan vi kan styrke bedriftenes konkurransekraft. Samtidig håper vi bedriftsbesøkene kan gi et lite innblikk i hvordan departementet jobber, sier Mæland.

NFD Ut i landet retter seg mot bedrifter, næringsforeninger, næringsklynger og kommuner. For å få frem mangfoldet i norsk næringsliv vil invitasjonene bli vurdert ut ifra geografisk spredning, type bedrift og bransje.

Når: Bedriftsbesøkene gjennomføres i løpet av uke 43 (20-24. oktober).

Hvordan: Invitasjon sendes til postmottak@nfd.dep.no, gjerne med en kort begrunnelse. Tema for NFD Ut i landet 2014 er innovasjon, internasjonalisering og bærekraftig næringsliv.

Frist: 1. september.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker