Mæland møter den nye Telenor-sjefen

Næringsminister Monica Mæland (H) møter den nye Telenor-sjefen Sigve Brekke og styreleder Svein Aaser.

Det er første gang Mæland møter Brekke som konsernsjef i Telenor.

Pressen kan ta bilder før og etter møtet. Næringsministeren er tilgjengelig for kommentarer etter møtet. Ta med pressekort/legitimasjon for registrering.

Hva: Næringsminister Monica Mæland møter Telenor-sjef Sigve Brekke og styreleder Svein Aaser.

Når: Fredag 28. august klokka 12:00

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens Gate 8.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker