Mæland møter næringslivstopper i Ålesund

Næringsminister Monica Mæland besøker Ålesund og Brattvåg tirsdag 3. desember for å treffe lokalt næringsliv, og for å delta på et møte med sentrale ledere for rederi-, verfts-, og utstyrssiden i Møre og Romsdal.

Først skal næringsministeren besøke skipsverftet VARD Brattvåg fra klokken 09.45-11.15. Her vil hun få en omvisning på verftet og av fartøyet ”Siem Daya 2” som er under bygging. Pressen er velkommen til å være med på omvisningen.

Deretter går turen til Ekornes i Ålesund, der Mæland blant annet vil få en orientering om møbelindustrien i Møre og Romsdal. Ministeren vil også få en omvisning i Ekornes sine utstillingslokaler. Pressen er velkommen til å delta på omvisningsrunden.

Avslutningsvis vil statsråden delta på et møte med sentrale næringslivstopper i regionen. Blant deltakerne er Solveig Strand daglig leder i Strand Sea Service AS, Karl Johan Bakken adm. dir. i Farstad Shipping AS, Gunvor Ulstein konsernsjef i Ulstein Group ASA, Per Sævik adm. dir. i Havila AS, Bodil Hollingsæter direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal, Arnfinn Ingjerd daglig leder Maritim Forum Nordvest, Ståle Rasmussen konsernsjef i Kleven, Stig Remøy adm.dir. i Olympic Shipping AS, Helge Vatnehol adm. dir. i Rolls-Royce Marine, Roy Reite konsernsjef i Vard og Rolf Fiskerstrand konsernsjef Fiskerstrand Holding.

Formålet med møtet er å diskutere de sentrale rammevilkårene for maritim næring, og den maritime politikken som er nedfelt i Sundvolden-plattformen. Mæland er tilgjengelig for kommentarer til pressen før møtet starter klokken 14.00. Etter møtet er avsluttet klokken 15.30 vil hun få en omvisning i Offshore Simulation Centre. Også her kan pressen delta, dersom ønskelig.

Hva: Vard Brattvåg

Hvor: Strandgata 74

Når: 3. desember klokken 09.45-11.15.

Hva: Ekornesbua

Hvor: Brunholmgate 8

Når: 3. desember klokken 12.15-14.35

Hva: Ålesund Kunnskapspark

Hvor: Borgundveien 340

Når: 3. desember klokken 14.00-16.00.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med på turen), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker