Mæland om det indre marked

Næringsminister Monica Mæland åpner indre markedsseminaret «Innsikt og utsikt» onsdag 27. november.

Det er fjerde året på rad at Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) inviterer til indre markedsseminar.

I årets seminar skal vi løfte blikket til de store linjene. Sentrale talere som vil prege norsk europadebatt fremover deltar: Næringsminister Monica Mæland, administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund, EUs nye ambassadør til Norge Helen Campbell og representanter for flere bedrifter, blant andre Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla og Steinar Bysveen, konserndirektør i Statkraft.

En mulig handels- og investeringsavtale mellom EU og USA er en høyaktuell sak for utviklingen av det indre marked fremover. Ekspedisjonssjef Jan Farberg Nærings- og handelsdepartementet og direktør v/Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Ulf Sverdrup kommer for å gi sine betraktninger om hvilken betydning avtalen kan ha for markedet i EØS.

Hva: Indre markedsseminaret «Innsikt og utsikt».
Hvor: Næringslivets hus, Middelthungstate 27, Oslo.

Når: Næringsministeren holder sitt innlegg klokka 09:30, onsdag 27. november (seminaret starter klokka 09:00).

Seminaret retter seg i første rekke mot departementer, etater, organisasjoner og næringsdrivende som er engasjert i arbeidet med EØS og det indre marked for varer og tjenester. Seminaret er fulltegnet.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker