Mæland til Malaysia og Vietnam

Næringsminister Monica Mæland ledsager kronprinsparet på deres besøk i Vietnam. I tillegg besøker hun Malaysia.

Mæland besøker Malaysia 17. – 18. mars, og Vietnam 18. – 21. mars. I begge land legges det opp til politiske samtaler, møter med norsk og tilstedeværende næringsliv og bedriftsbesøk.

Vietnam
– Det er en økende interesse for Vietnam i norsk næringsliv. Vietnam er en av Asias raskest voksende økonomier og et stadig mer interessant marked, sier næringsminister Monica Mæland.

Det gjelder spesielt innenfor maritim sektor, energisektoren, marin næring og tekstil- og skotøyindustrien. En bred næringslivsdelegasjon bestående av bedrifter fra disse og andre sektorer deltar på besøket til Vietnam.

– Frihandelsavtalen med Vietnam skal etter planen være ferdigforhandlet i år. Det vil være et viktig bidrag for å stimulere det økonomiske samarbeidet, sier Mæland.

Statssekretær for fiskeriministeren Amund Drønen Ringdal deltar også på Vietnam-besøket.

Akkrediteringsfrist for Vietnam er 25. februar til press@mfa.no. Les mer på kongehusets nettsider.

Malaysia
Mæland besøker også Malaysia på turen. Det er et viktig land for norsk næringsliv, med rundt 50 norske bedriftsetableringer.

– Samhandelen mellom Norge og Malaysia har mer enn doblet seg de siste ti årene. Norske investeringer i landet er betydelige, sier Mæland.

Nøkkeltall Vietnam:

  • Importen av varer fra Vietnam var på 2,4 milliarder kroner i 2013.
  • Eksporten av varer til Vietnam var på 1,6 milliarder kroner i 2013.
  • Næringslivssamarbeid innenfor maritim industri, fornybar energi, havbruk og handel med konsument- og industrivarer.
  • Norske bedrifter som er aktive i Vietnam er blant andre Brødrene Dahl, DNV GL, Ewos, Jotun, Orkla, Rolls Royce, Roxar, SN Power, Steinsvik, TTS Marine og Yara. Se mer på ambassadens nettside.

Nøkkeltall Malaysia:

  • Importen av varer fra Malaysia var på 1,8 milliarder kroner i 2013.
  • Eksporten av varer til Malaysia var på 2 milliarder kroner i 2013.
  • Næringslivssamarbeid innenfor olje og gass, IKT og telekom samt maritim virksomhet.
  • Norske bedrifter som er aktive i Malaysia er blant andre Telenor, Jotun, Aker Solutions, DNV GL, Norsk Hydro, Jordan, Q-Free og Wilhelmsen. Se flere på ambassadens nettside.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker