Mæland til Telemark

Næringsminister Monica Mæland (H) besøker Telemark tirsdag 12. august 2014.

Hun deltar blant annet på en omvisning hos Ineos og skal ha et dialogmøte med flere bedrifter og ledelsen for Herøya industripark.

10:00-11:00: Ineos på Rafnes, omvisning og møte.
11:30-12:30: Besøk til Herøya industripark, Administrasjonsbygget (Hydrovegen 55). Dialogmøte med flere bedrifter og ledelsen for industriparken.

Pressekontakt:
For næringsminister Mæland : Kommunikasjonssjef Trond Viken, 992 18 303, tvi@nfd.dep.no
For Ineos: Administrerende direktør Magnar Bakke 900 34 763, magnar.bakke@ineos.com

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker