Møte med Kongsberg Gruppen

Næringsminister Monica Mæland fikk i dag en orientering fra styreleder Finn Jebsen og konsernsjef Walter Qvam i Kongsberg Gruppen.

- Vi har fått en gjennomgang av saken og av selskapets arbeid med anti-korrupsjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Mæland ba om et møte med Kongsberg Gruppen etter at Økokrim i går siktet selskapet for korrupsjon.

- Det er alvorlig at det er tatt ut siktelse mot selskapet, men vi må nå avvente Økokrims videre arbeid. Vi vil videreføre dialogen med selskapet om arbeidet for å forebygge korrupsjon. Vi vil selvsagt også ha dialog med Kongsberg Gruppen om denne konkrete saken fremover, sier Mæland.

Pressekontakt

Fungerende kommunikasjonssjef Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker