Muligheter for norsk næringsliv i Myanmar

Nærings- og handelsminister Trond Giske møtte Myanmars industriminister Soe Thane i Oslo onsdag 20. juni. Tema var mulighetene for økt næringssamarbeid.

Thane har vært i Norge i  forbindelse med deltakelse på Oslo Forum og for politiske samtaler.

- Det var et godt møte og en god anledning til å diskutere fremgangen i reformprosessene i Myanmar og muligheter for norsk næringsliv som en følge av denne utviklingen, sier Trond Giske.

 Norsk næringsliv har vist stadig økende interesse for markedet i Myanmar etter at landets regjering satte i gang en omfattende reformprosess i fjor. Myanmar er rikt på naturressurser, har god tilgang til ung arbeidskraft og ligger geografisk nært noen av verdens mest dynamiske økonomier, inkludert Kina og India.

Etter at Norge i april suspenderte de økonomiske sanksjonene mot landet, står næringslivet lang på vei fritt til å inngå handelssamarbeid med myanmarske selskap.

- Regjeringen følger utviklingen og vil legge til rette for økt næringssamarbeid med Myanmar så lenge reformene fortsetter i riktig retning. Økonomisk framgang er et viktig bidrag til å støtte opp om en demokratisk utvikling, sier Giske.

Bilder fra møtet mellom Norges næringsminister og Myanmars industriminister: http://www.flickr.com/photos/nhd-info/sets/72157630207916722/

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»