Næringsforskning for 1,3 milliarder kroner

Regjeringen har økt støtten til Forskningsrådets største næringsrettede program. 53 nye prosjekter for til sammen 1,3 milliarder kroner har kommet gjennom nåløyet.

- Gjennom forskning og innovasjon skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Vi må derfor få mer forskning i næringslivet og sørge for at bedrifter og forskningsmiljøene samarbeider enda bedre, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen ønsker å legge til rette for mer forskning i næringslivet. I 2014-budsjettet styrket derfor regjeringen programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 90 millioner kroner.

BIA-programmet stimulerer ambisiøse forskningsprosjekter i og for næringslivet. De fleste har internasjonale deltakere i prosjektene. Det er Forskningsrådet som administrerer ordningen, og gir penger til enkeltprosjekter.

Søknadsfristen for programmet gikk nylig ut. Forskningsrådet har vurdert 150 prosjekter, og 53 kom gjennom nåløyet. De får til sammen 428 millioner kroner i støtte. For hver offentlige krone som bevilges, bidrar næringslivet med det dobbelte. Totalt rommer de nye prosjektene forskning og utvikling for nesten 1,3 milliarder kroner.

- Vi er svært glade for at Nærings- og fiskeridepartementet gir oss mulighet til å finansiere flere støtteverdige prosjekter. Bedrifter som investerer i forskning gjør Norge samlet sett mer konkurransedyktig, sier adm. direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Omtrent en tredel av foretakene har ikke fått støtte fra Forskningsrådets programmer tidligere. IKT, bioteknologi og bygg og anlegg er godt representert blant søkerne.

- Det er gledelig at så mange nye bedrifter når opp i konkurransen. BIA er et av våre mest sentrale virkemidler for å få mer forskning i næringslivet. Det kommer hele samfunnet til gode, sier Mæland.

Fakta om Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

  • BIA er et av Forskningsrådets største programmer.
  • Finansierer prosjekter som skal gi høy verdiskaping både for de deltagende bedriftene og for samfunnet.
  • Prosjektene er initiert av næringslivet, og drivkraften ligger i bedriftenes egne strategier og behov.
  • Nærmere 50 prosent av forskning- og utviklingsinvesteringene gjøres av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde for sine innovasjonsprosjekter. Støtte gis kun til de aller beste prosjektene.

(Kilde: Forskningsrådet)

Pressekontakt:
For Mæland: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, mobil 902 51 303, media@nfd.dep.no

For Forskningsrådet: Seniorrådgiver Ingebjørg Aadland. Mobil: 97735857, e-post: iaa@forskningsradet.no. Spørsmål om BIA og hvem som har fått støtte kan rettes til Forskningsrådet.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker