NHD har møtt Marine Harvest ASA

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) hadde i dag 16. mai et møte med Marine Harvest ASA.

Det fremkom ikke noe i møtet som endrer statens holdning til Cermaqs planer om emisjon og kjøp av aksjer i Copeinca ASA. Det er ikke avtalt videre dialog mellom Marine Harvest og departementet.

Departementet gjorde for øvrig Marine Harvest oppmerksom på at statens støtte til Copeinca-transaksjonen ikke skyldes juridiske forpliktelser, slik Marine Harvest sin børsmelding av 15.5.13. kan gi inntrykk av.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker