NHD inviterer til sommertreff for pressen

Nærings- og handelsdepartementet inviterer til sommertreff for pressen mandag 27. juni, fra kl. 13 til kl. 15 i departementets lokaler.

Statsråd Trond Giske vil oppsummere året som har gått; Nærings- og handelsdepartementets mest betydningsfulle og mest markante saker, samt benytte anledningen til å orientere om departementets pågående arbeid og veivalg i næringspolitikken fremover.

Det vil bli gitt anledning til korte separatintervjuer med statsråden i etterkant av presentasjonen. Journalister er oppfordret til å spille inn eventuelle spørsmål om konkrete saker på forhånd.

Påmelding til nhdinfo@nhd.dep.no innen mandag 27. juni klokken 11.00.

 

 

Tid:
Mandag 27. juni klokken 13.00-15.00

Sted:
NHDs lokaler, Einar Gerhardsens plass 1.

Kontakt:
Pressevakten i NHD, 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker