Noreg og Færøyane einige om kvoteavtale for 2016


- Eg er nøgd med at Noreg og Færøyane er einige om kvoteavtale for 2016, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Det er viktig å oppretthalde eit godt bilateralt samarbeid med våre kyststatar.

Kvoteavtalen er i volum på same nivå som i 2015. Likevel er makrellkvoten som Noreg får av Færøyane redusert med 15 prosent. Denne reduksjonen er kompensert med auke i kvotar på botnfisk.

Norske fartøy kan fiske 2 000 tonn lange/blålange, 1 700 tonn brosme, 567 tonn sei og 800 tonn andre artar. Noreg får ein makrellkvote på 4 369 tonn i 2016. Denne kvoten kan fiskast både i Færøyenes farvatn, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvatn. 

Til gjengjeld får Færøyane fiskekvotar i Barentshavet. Færøyane kan fiske 4 121 tonn torsk, 900 tonn hyse, 800 tonn sei og 200 tonn andre artar.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker