Norge klatrer på konkurranseindeks

Norge rykker opp til en 11. plass på World Economic Forums konkurranseindeks. Evne til å bruke ny teknologi forklarer mye av fremgangen.

-Undersøkelsen viser at norsk konkurranseevne er god, og det er gledelig at den nå styrkes. Dette viser at vi har gjort og gjør mye riktig, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

World Economic Forums konkurranseindeks rangerer nå Norge på 11. plass. Det er en fremgang fra 15. plass i fjor. Fremgangen kommer blant annet på grunn av norske bedrifters evne til å ta i bruk ny teknologi. Spesielt gjelder dette økt kapasitet i bredbånd og mobilt nettverk. Som for de andre nordiske landene trekker undersøkelsen også fram at Norge har velfungerende og transparente offentlige institusjoner. I dette ligger stabilitet og lav korrupsjon.

-Selv om vi kommer godt ut i undersøkelsen, kan vi ikke slå oss til ro med resultatene. Evne til omstilling og fleksibilitet vil være helt avgjørende for norsk næringsliv i årene som kommer. Næringsmeldingen, som regjeringen la frem før sommeren, sier noe om hvilken vei vi bør gå, sier Giske.

Høy produktivitet gjennom bruk av ny teknologi gjør at Norge rangeres på 3. plass for teknologisk tilpasning. Det makroøkonomiske miljøet er rangert på 2. plass i undersøkelsen. Infrastruktur og markedseffektivitet er forhold som trekker i motsatt retning.

-Jeg tror de store samferdselsinvesteringene vi skal gjøre fremover vil bidra til at Norge fortsetter å klatre oppover, sier Giske.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker