Norge leder europeisk forskningsnettverk

I ett år fremover skal Norge lede forskningsnettverket EUREKA. -Sammen skal vi få frem mer forskning i næringslivet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Forskningsnettverket EUREKA spiller en nøkkelrolle i å fremme næringsrettet forskning og utvikling. Norge har formannskapet i ett år fra 1. juli 2013. Onsdag 4. september ble dette markert med en lanseringskonferanse i Trondheim.

-Norge får formannskapet i en viktig periode for EUREKA, sier Giske.

Eurostars, som retter seg mot forskningsintensive små- og mellomstore bedrifter, skal fornyes. Programmet er et samarbeid mellom EUREKA og EU, og Norge får en sentral posisjon i forhandlingene om nye Eurostars 2.

-Norge har veldig gode erfaringer med Eurostars, og mange norske bedrifter har hatt stort utbytte av å delta. Vi håper flere vil benytte seg av tilbudet, sier Giske.

En annen viktig sak er en mulig utvidelse av nettverket. EUREKA forhandler om assosieringsavtale med Sør-Afrika, og det er håp om å få avsluttet prosessen i løpet av det norske formannskapet.

EUREKA har 40 medlemsland fra hele Europa, inkludert Russland og Ukraina. I tillegg kommer EU, samt to assosierte land, Canada og Sør-Korea.

Norge er fullt medlem med stemmerett i EUREKA, i motsetning til i EUs forsknings­samarbeid, der vi er assosiert medlem uten stemmerett.

Les mer om det norske formannskapet her.

Fakta om EUREKA

  • Etablert i 1985 for å stimulere til markedsorientert forskning- og utvikling.
  • Forskningsnettverket har 40 medlemsland fra hele Europa, inkludert Russland og Ukraina. EU, og de assosierte medlemmene Canada og Sør-Korea, kommer i tillegg.
  • Tildeler midler etter ”nedenfra-og-opp-prinsippet”: Det er bedriftene selv som sitter i førersetet.
  • Siden oppstarten i 1985 har det vært norsk deltakelse i 420 EUREKA-prosjekter, i de senere årene i all hovedsak under Eurostars.
  • Total norsk offentlig finansiering i perioden 1985-2012 har vært på over 3 milliarder kroner.

Pressevakt i NHD
Telefon: 902 51 303
media@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner