Norge ønsker å fjerne handelshindringer for norsk sjømat i EU

De pågående forhandlingene om Norges EØS-bidrag og markedsadgang for fisk var tema da fiskeriminister Elisabeth Aspaker i dag møtte den tyske landbruks- og matministeren, Christian Schmidt, for politiske samtaler i Berlin.

EU er det viktigste markedsområdet for norsk sjømatnæring. I 2014 gikk 62 prosent av den totale norske sjømateksporten til EU. 

-Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og et tungvint tollkvoteregime i EU-markedet. Fjerne hindringer vil være gunstig både for EUs bearbeidingsindustri, som er vesentlig avhengig av sjømatimport fra Norge, og for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I dag er det anslått at norsk sjømat bidrar til 12 000 sysselsatte i EUs sjømatindustri.

- EU har fremmet krav om betydelig økning i Norges finansielle EØS- bidrag. For Norge er en tilfredsstillende løsning på spørsmålet om markedsadgang for fisk en forutsetning for videreføring av Norges bidrag, sier Aspaker.

Samtidig som Tyskland er av de mest sentrale medlemslandene i EU, er landet også et stort sjømatmarked både med tanke på bearbeiding og konsum. Norge eksporterte sjømat til Tyskland for 2,5 milliarder kroner i 2014.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker