Norge undertegnet samarbeidserklæring med Georgia

Norge inngår et tettere økonomisk samarbeid med Georgia. Nærings- og handelsminister Trond Giske har undertegnet en samarbeidsavtale med landet.

- Dette er et uttrykk for det gode samarbeidet mellom våre land. Selv om handelen mellom Norge og Georgia i dag er begrenset, har den økt betydelig de siste to årene, sier Trond Giske.

Statsråden deltar på sommerhalvårets EFTA-ministermøte i Gstaad i Sveits. Der drøfter de EFTAs mange pågående forhandlingsprosesser og legger planer fremover. I tillegg har altså Trond Giske og de andre EFTA-ministrene inngått en samarbeidsavtale med Georgia.

- Det finnes et stort potensial for økt næringssamarbeid mellom Norge og Georgia, ikke minst i energisektoren. Det norske vannkraftprosjektet i Batumi er et godt eksempel på det, påpeker nærings- og handelsministeren

Se bilder fra EFTA-ministermøtet på flickr:

http://www.flickr.com/photos/nhd-info/sets/72157630326491406/

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»