Norsk delegasjon til Colombia

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Pål Julius Skogholt har startet et to dager langt besøk til Colombia. – Jeg ønsker å bli bedre kjent med situasjonen for fagforeninger og arbeidstakerrettigheter og ha dialog om styrket økonomisk samarbeid, sier Skogholt.

Med seg i delegasjonen har Skogholt representanter fra LO, Unio og HSH, i tillegg til Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

 – Norge ønsker å videreføre og styrke relasjonene med Colombia i lys av handelsavtalen vi har undertegnet sammen. Dette omfatter også spørsmål vedrørende menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, sier Skogholt .

Under besøket skal han ha møter med blant annet colombianske myndigheter, arbeidstakere, arbeidsgivere, menneskerettighets- og urfolksorganisasjoner, samt ulike FN-organisasjoner med engasjement i Colombia.

Etter besøket drar Skogholt videre til Peru der han blant annet skal møte med ILOs kontor for ANDES-regionen for å snakke med dem om situasjonen for fagorganiserte i området.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Multimedia

Multimedia