Norske Skog og Finnfjord sikret kraft

Norske Skog og Finnfjord har kommet til enighet med Statkraft om inngåelse av nye store langsiktige kraftavtaler.

Det har i lengre tid vært usikkert om hvorvidt Norske Skog og Finnfjord ville komme til enighet med kraftselger om nye langsiktige kraftavtaler. Begge virksomhetene har uttrykt behov for inngåelsen av nye langsiktige kraftavtaler som erstatning for utløpet av de eksisterende langsiktige kraftavtalene på myndighetsvilkår som utløper 31.12.2010.

-          Dette er min beste dag på jobben så langt som næringsminister, sier statsråd Trond Giske, som la turen innom Norske Skog Skogn på lille julaften, for å gratulere med vellykkede forhandlinger.

Partene er enige om å vurdere mulighetene for å bruke den nye garantiordningen for kraftkjøp når den kommer på plass.

-          Dette er et fantastisk gjennombrudd. Det var kanskje den viktigste næringslivssaken i valgkampen 2009 da vi lanserte garantiordningen på 20 mrd kr. Lovendringene kom på plass i høst, og nå kommer de første kraftkontraktene. Det legger grunnlaget for mange hundre arbeidsplasser og nye investeringer. Kraftavtalene vil innebære at både Norske Skog og Finnfjord er sikret langsiktige kraftvilkår også etter utløpet av de eksisterende kraftavtalene ved årsskiftet. Det viser også at det er mulig å gi industrien konkurransedyktige kraftkontrakter, noe som lover godt for de tusenvis av andre arbeidsplassene i denne industrien, som er avhengig av nye kontrakter i tiden framover, sier Giske.

Fakta om garantiordningen
 Garantiordningen for kraftintensiv industris kjøp av kraft ble etablert i 2010 med en ramme på 20 milliarder kroner. Ordningen skal forvaltes av Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK). Garantiordningen skal være på ordinære forretningsmessige vilkår og er notifisert til EFTAs overvåkningsorgan ESA. 

 Garantier kan gis til enkelvirksomheters kraftkjøp eller til kraftkjøp foretatt av en sammenslutning av virksomheter (konsortier) innenfor kraftintensiv industri.

 En kraftavtale må ha en varighet på minst sju år for å kunne bli omfattet av ordningen. Formålet med dette vilkåret er å stimulere til inngåelse av langsiktige kraftavtaler samtidig som Nord Pools virksomhet ikke påvirkes for mye negativt av ordningen.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker