Ny, grønn matching-tjeneste for bedrifter

En ny digital matching-tjeneste skal bidra til flere grønne investeringer i Norge, og få flere av våre grønne løsninger ut i verden.

– Målet er at Norge skal skape og selge flere grønne og bærekraftige løsninger. Vi er verdensledende innen olje, energi, maritim og sjømat, men vi har så mye mer å by på. Gjennom en slik tjeneste kan vi tiltrekke oss verdens oppmerksomhet på en helt ny måte, sier næringsminister Monica Mæland.

Det finnes i dag en rekke digitale tjenester som kobler tilbud og etterspørsel innenfor alt fra overnattingstjenester, til transporttjenester og musikk. Men det mangler foreløpig en « finn.no » for bedrifter innen grønn og bærekraftige løsninger.

Innovasjon Norge skal sammen med næringslivet nå utvikle en internasjonal matching-tjeneste for grønne og bærekraftige løsninger. Startskuddet gikk på et seminar på Powerhouse i Bærum i dag.

 – Internasjonalt ser vi en rask teknologisk utvikling innen lavutslippsteknologi. Norge har gode forutsetninger for å ta del i dette voksende markedet. Vi må tenke grønnere, smartere og mer nyskapende for å lykkes med omstillingen vi er inne i, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Statsministeren lanserte regjeringens initiativ for grønn og bærekraftig eksportvekst på NHOs årskonferanse i januar. Regjeringens initiativ er inspirert av danskenes State of Green, som er et samarbeid mellom myndighetene og næringslivet for å profilere og markedsføre klima- og miljøløsninger. 

Den nye tjenesten fra Innovasjon Norge er en oppfølging av regjeringens initiativ om å styrke Norges grønne profil. Den skal både være et utstillingsvindu for eksisterende norsk teknologi og næringsliv, og en koblingsarena mellom globale behov og norske løsninger.

– Matching-tjenesten vil komme i tillegg til andre tiltak som vi skal utarbeide sammen med næringslivet, sier adm. direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

Fakta om matching-tjenesten

  • Tjenesten skal være en møteplass hvor bedrifter som trenger løsninger og bedrifter som har løsninger kobles sammen.
  • Den skal også være et utstillingsvindu som presenterer norske bedrifter for et internasjonalt marked. I tillegg skal den inneholde verktøy og historier som bedrifter, departementer og utestasjoner kan bruke overfor internasjonale kunder og andre målgrupper.
  • Tjenesten er inspirert av det danske State of Green.
  • Innovasjon Norge leder satsingen, men konsept, utforming samt kriterier for innhold og bedriftsdeltakelse vil bli utformet i dialog med næringslivet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her .

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner