Ny elevbedriftsordning innen fiskeri

- Det er helt avgjørende å skape interesse blant de unge om vi skal nå ambisjonene om å mangedoble verdiskapingen i sjømatnæringen. Som et ledd i å rekruttere dyktige ungdommer til næringen har vi nå laget et nytt opplegg for elevbedrifter innen fiskeri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i grunnskolen erfarer hva det innebærer å starte og drive egen bedrift. Slike elevbedrifter koordineres av organisasjonen Ungt Entreprenørskap i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører.

Med den nye elevbedriftsordningen innen fiskeri kan hver elev fiske innenfor de kvotene som gjelder i fritidsfiskeordningen. Som i ungdomsfiskeordningen åpnes det også for å benytte merkeregistrerte fiskebåter. Nærings- og fiskeridepartementet lager nå egne regler for denne ordningen.

Når det gjelder bearbeiding kan elevbedriften enten avtale med et godkjent anlegg, søke om selv å bli godkjent kjøper og bearbeidingsbedrift eller søke om å drive med sjølproduksjon. Det er Mattilsynet som gir slik godkjenning. Man må også registrere seg hos fiskesalgslaget for sin region.

- Skal vi sikre oss at vi får den kompetanse det er behov for i sjømatnæringen er det viktig at ungdommer har mulighet til å erfare hva det innebærer å starte og drive egen en sjømatbedrift, sier Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker