Ny konkurranseklagenemnd til Bergen

- En uavhengig klagenemnd for konkurranse har lenge vært etterspurt fra næringslivet, og bidrar til å styrke bedriftenes rettsikkerhet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen har besluttet å opprette en uavhengig konkurranseklagenemnd, i tråd med Sundvolden-erklæringen. Det nye klageorganet etableres i Bergen, der det finnes et solid og godt fagmiljø på konkurranserett og økonomi å trekke på.

- Vi ønsker en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven. En uavhengig klagenemd vil styrke Konkurransetilsynet selvstendighet. Dette er et sentralt mål i regjeringens konkurransepolitikk, sier næringsminister Monica Mæland.

Etableringen av nemnda vil skje i løpet av andre halvdel av 2016. Regjeringen vil utrede om den nye nemnda på sikt kan fusjoneres sammen med andre klagenemnder.

- Regjeringens mål med denne prosessen er å sikre sterke klageorgan for næringslivet, men vi ønsker også å rydde i en jungel av nemnder, sier næringsminister Mæland.

Den nye klagenemnda skal overprøve de vedtak fra Konkurransetilsynet som i dag behandles i Nærings- og fiskeridepartementet, samt de vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene.

Samtidig oppheves dagens ordning med at Kongen i statsråd kan overprøve konkurransemyndighetenes vedtak på politisk grunnlag.Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker