Ny styreleder i Kings Bay

NRK rapporterte tidligere i dag at Hill-Marta Solberg ville bli utpekt som erstatter for nåværende styreleder Knut Ore. Dette medfører ikke riktighet.

Det avholdes nå generalforsamling i det statlig eide selskapet Kings Bay. Den nye styrelederen blir Unni Steinsmo, direktør for SINTEF.

- Steinsmo er en erfaren næringslivsleder med stor kompetanse innenfor forskning, og en styreleder som vi tror på en god måte kan ta selskapet inn i framtiden, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Samtidig øker dette antall kvinnelige styreledere i våre selskaper, noe som er et viktig mål for regjeringen.

Dokumenter fra generalforsamlingen vil gjøres tilgjengelig på departementets nettsider ca. klokka 14.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker