Nye kjøreregler i Arktis

Norge har stått spissen for å få på plass internasjonale regler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Nå er vi i havn.

- Regjeringen vil legge til rette for en bærekraftig utvikling av nordområdene. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass internasjonale regler for skipsfart i polare strøk, sier næringsminister Monica Mæland.

Polarkoden ble i dag vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Isen rundt polene smelter. Det gir nye muligheter for næringslivet. Samtidig vil økt skipstrafikk kunne utgjøre en risiko for det sårbare miljøet i området. Ekstreme værforhold, mørketid og islagte farvann er en konstant utfordring. Dette gjelder både for sikkerheten for skip, personer om bord, men også for miljøet.

- Norge har en nøkkelposisjon i Arktis. Vi har et særskilt ansvar som både flagg- og kyststat, sier Mæland.

Dagens regler er ikke tilpasset de spesielle forholdene. Norge har derfor vært en pådriver for å få på plass internasjonale kjøreregler for skipsfart i polare farvann.  Gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO har vi ledet arbeidet med Polarkoden.

Polarkoden er globalt bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis.  Koden består av to deler: En sikkerhetsdel og en miljødel.

Det er sikkerhetsdelen som i dag er blitt vedtatt av IMOs 170 medlemsland. Den stiller blant annet krav om polarsertifikat, tilpasset redningsutstyr og opplæring av mannskap for skip som opererer i Arktis og Antarktis.

Miljødelen vil trolig bli vedtatt våren 2015.

Det har vært arbeidet intenst fra norsk side og de arktiske statene for å finne gode globale løsninger de ulike parter kunne godta. Mæland viser spesielt til den innsatsen Sjøfartsdirektoratets Turid Stemre har gjort som leder av dette arbeidet i IMO. 

- Hun har gjort en fabelaktig innsats med å lose dette prosjektet i havn. Polarkoden er noe av det viktigste arbeidet som er gjort for å sikre en bærekraftig skipsfart i polare farvann, sier Mæland.  

Fakta om polarkoden

  • Utviklingen av bindende regler for skip som opererer i Arktis og Antarktis ble satt på IMOs agenda i 2009, etter forslag fra Danmark, Norge og USA.
  • Norge har ledet IMOs arbeid med Polarkoden.
  • Koden er todelt, og består av en sikkerhetsdel og en miljødel. Miljødelen blir trolig vedtatt våren 2015.
  • Sikkerhetsdelen stiller krav til blant annet egnet redningsutstyr, polarsertifikat og opplæring av mannskap.
  • Polarkoden vil gjelde for Antarktis og Arktis. For Norge betyr dette at områdene rundt Svalbard og Bjørnøya blir omfattet av koden.
  • Reglene håndheves av hver enkelt flaggstat.
  • I tillegg vil Norge kunne kontrollere andre lands skip når de ankommer norske havner (havnestatskontroll).
  • Forventet ikrafttredelse for koden er januar 2017.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker