Nye regler for cruiseskip

Criuseskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister kan nå anløpe norske havner.

Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som gjør det mulig for cruiseskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) å anløpe norske havner. Endringen trer i kraft straks.

Tidligere i mars ble det klart at rederiet Viking Cruises vil registrere sitt cruiseskip ”Viking Star” i NIS som følge av denne endringen.

- Jeg er glad for at vi igjen får ”norske” cruiseskip. Skip under norsk flagg er viktig for å beholde og videreutvikle Norge som maritim stormakt. Regjeringen arbeider med å styrke norsk sjøfartsadministrasjon og øke antallet skip under norsk flagg, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Forskriftsendringen medfører at NIS-registrerte cruiseskip kan frakte passasjerer mellom norske havner dersom nærmere vilkår er oppfylt. For å unngå konkurranse med ordinær nasjonal passasjertransport, er et av vilkårene at passasjerene ikke kan kjøpe billetter kun mellom norske havner.

Den norskregistrerte andelen av verdensflåten har vist en jevn tilbakegang de siste årene blant annet fordi antall skip i NIS har gått ned. Forskriftsendringen vil bidra til å sikre en konkurransedyktig flåte under norsk flagg. NIS vil være et attraktivt register for både norske og utenlandske rederier som driver internasjonal cruisevirksomhet med anløp i norske havner.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker