Presseinvitasjon: Ber næringslivet i Stavanger om råd

Næringsminister Monica Mæland (H) vil høre hva bedriftene i Stavanger-regionen mener om omstilling og konkurransekraft.

– Jeg ønsker å høre fra næringslivet selv hvordan tilstanden er. Det er bedriftene som først merker endringer i markedssituasjonen. Det er derfor viktig for meg å få innspill om hva utfordringene er, om mulighetene og hvordan framtidsutsiktene er, sier næringsminister Monica Mæland.

Mæland har invitert næringslivet i Stavanger-regionen til et møte mandag 29. juni. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltar også på møtet.

Norsk næringsliv må omstiller seg til en økonomi som i mindre grad er oljedrevet. Regjeringen ønsker til å styrke konkurransekraften for næringslivet, og legge til rette for omstilling som kan skape flere trygge arbeidsplasser og sterkere finansiering av velferdsordningene.

Møtet er åpent for pressen.

Hva: Innspillsmøte om konkurransekraft og omstilling.
Hvor: Norsk Oljemuseum, Kjeringholmen, Stavanger.
Når: Mandag 29. juni, kl. 11:00-13:00.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker