Presseinvitasjon: Entra noteres på Oslo Børs i morgen

Eiendomsselskapet Entra tas opp til notering på Oslo Børs, fredag 17. oktober.

Dette blir den første børsnoteringen av et statlig eid selskap siden Cermaq i 2005.

Representanter fra selskapet ringer i børsbjellen klokken 09.00. Deretter vil Entra holde en kort presentasjon av selskapet. Presentasjonen starter klokken 09.05 og er åpen for presse og publikum.

Entra ASA noteres på Oslo Børs under ticker ENTRA.

Presse som har behov for å rigge opp foto på forhånd, bes kontakte kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Om Entra

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Entra eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadrat-meter, fordelt på 107 bygg, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Ved utgangen av andre kvartal 2014 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på cirka 27 milliarder kroner. Entra har fram til børsnotering vært heleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker