Presseinvitasjon: Fiskeriminister Aspaker til Sørlandet og Vestlandet

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker skal besøke en rekke steder i perioden 15.-17.juli, deriblant Flødevigen utenfor Arendal, Blindleia utenfor Kristiansand, Spangereid i Lindesnes kommune, Kvåsfossen i Lygna, Hidra i Flekkefjord kommune og Haugesund. Se fullt program her.

Aspaker deltar på et sammenhengende tredagers program gjennom Agder og til Rogaland. Programmet spenner fra oppdrettsvirksomhet til forvaltning av kystsonen, satsing på ny marin næring, fremtidsrettede løsninger for bekjempelse av lakselus, videreforedling og sjømatopplevelser av ypperste klasse.

Programmet finner du her:

Tirsdag 15. juli

Kl. 1330: Havforskningsinstituttet.

Statsråden får en faglig orientering, som pressen også er velkommen til å delta på:

- Reker i Skagerrak, ved Odd Aksel Bergstad

- ”Aktiv Forvaltning”, ved Jan Atle Knutsen

- Bevaringsområder og hummerens adferd, ved Tonje S. Knutsen

- Samarbeid om marinbiologi på Sørlandskysten og en kommende SFF søknad (Senter for Fremragende Forskning), ved Halvor Knutsen

Kl.17.00: Hellesund Fiskeoppdrett, en av Norges sørligste lakseoppdrettere. Pressen er velkommen til å få kommentar i forkant og etterkant av besøket.

Onsdag 16. juli

Kl. 08.00: Jentan på Båly, driver catering og delikatesseutsalg, og har kjøkken og utsalg ved siden av Båly fisk. Lager mat med lokal forankring, opptatt av kvalitet og gode råvarer.

Kl. 09.45: Laksetrapp og planer for bygging av opplevelsessenter på Lygna.

Kl. 11.30: Stolt Seafarm Turbot, oppdrett av piggvar og kveite.

Kl. 13.45: Marine Harvest, orientering om anlegg og bruk av rensefisk.

Kl. 15:00: Norsk Oppdrettsservice- leppefisk og rognkjeksoppdrett.

Kl. 16:15: Marine Harvest- besøke en av lokalitetene i nærheten.

Torsdag 17. juli

Kl. 08:15: Bedriftsbesøk HJ Kyvik.

Kl. 10:15: Bedriftsbesøk FMC Biololymers tarefabrikk i Vormedal.

Kl. 13:00: Bedriftsbesøk Biomars fiskefôrfabrikk.

Det er fint om journalister som ønsker å dekke hele eller deler av statsrådens besøk tar kontakt med kommunikasjonsrådgiver for ytterligere informasjon.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no, eller pressevakten: 902 51 303 (ikkje SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner