Presseinvitasjon: Mæland åpner Yara-fabrikk i Porsgrunn

Næringsminister Monica Mæland deltar torsdag 18. desember på markeringen av Yaras milliardinvestering i Porsgrunn, og åpner selskapets nye testfabrikk for rensing av utslipp.

Yara skal investere 2,25 milliarder kroner i Porsgrunn de neste årene. Den største investeringen er i en ny salpetersyrefabrikk, som blir blant verdens mest miljøvennlige.

Yara markerer investeringen torsdag 18. desember. Næringsminister Monica Mæland deltar på markeringen, og åpner samme dag selskapets nye testfabrikk for rensing av NOx-utslipp.

Pilotfabrikken skal utvikle katalysatorer som blant annet kan bidra til å redusere luftforurensning i norske byer.

På grunn av sikkerhetsutstyr og begrenset kapasitet på omvisningen, er det fint om presse som ønsker å dekke registrerer seg på carol.bent@yara.com

Når: Torsdag 18. desember, kl 08:45-10:00

Hvor: Yaras fabrikkanlegg på Herøya, Porsgrunn.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker