PRESSEINVITASJON: Mæland besøker IFE på Kjeller

Pressen er velkommen til å delta på besøket. 

Hva: Institutt for energiteknikk (IFE)

Hvor: Instituttveien 18, 2007 Kjeller

Når: Tirsdag 5. juli fra klokken 13.00-14.00

Hvorfor: IFE eier og driver de to norske atomreaktorene (Haldenreaktoren og JEEP II på Kjeller). Virksomheten har generert 17 tonn brukt brensel. Av dette er 12 tonn vurdert som ikke lagringsbestandig (ustabilt), og må behandles før det kan deponeres. IFE har ansvar for sikker drift og forsvarlig oppbevaring av avfallet, og reaktorene blir drevet etter konsesjon fra regjeringen. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker